“มทน.2 ห่วงใยกำลังพล ดูแลอย่างทั่วถึง”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ร.อ. มานิตย์ ศรีภักดี กำลังพลของหน่วย ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูง ในวัน Big Cleaning Day ทำให้แขนหักทั้ง 2 ข้าง ณ บ้านพักข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 3 ในการนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณามอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แทนความห่วงใยจาก #ครอบครัวกองทัพน้อยที่2 ที่มีต่อกำลังพลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

Continue Reading

“ส่งกำลังใจ มอบความห่วงใย ให้กับครอบครัวกองทัพน้อยที่ 2”

พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ได้เดินทางไปเยี่ยม นางอารุณ ปิ่นงาม มารดาของ ส.ท.ปณิธาน ปิ่นงาม ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวทั้งนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ยังให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวต่อไป

Continue Reading

“จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”

“จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลภายในหน่วย พร้อมสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามดำริของ แม่ทัพน้อยที่ 2 ที่ต้องการให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำทุกเดือน สำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณบ้านพักชุมชนทหารกองทัพน้อยพัฒนา และทาสีรั้ว-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นภายในบริเวณบ้านพัก เป็นการทำบ้านให้น่ามอง ทำสังคมให้น่าอยู่ เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

Continue Reading

“ รู้รายรับ ทราบรายจ่าย เรียนรู้การออมง่ายๆ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ”

“ รู้รายรับ ทราบรายจ่าย เรียนรู้การออมง่ายๆ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ”เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก ทินกร ช่างสลัก รอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธาน ในการเปิดการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้กำลังพล มีความรู้ การทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น ตามนโยบายของแม่ทัพน้อยที่ 2 ที่มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว ต้องการให้ควบคุม และลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้ เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี คุณพัชร์ปพร เนตรากูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้แทนจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี

Continue Reading

“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ของกองทัพน้อยที่ 2 ประจำปี 2565 (ห้วงวันที่ 16 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2565) ณ สนามฟุตบอล กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเพื่อสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของกำลังพลภายในหน่วย รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด โดยในครั้งนี้ จัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอลและเปตอง ถือเป็นกิจกรรมที่ สร้างความสนุกสนาน สามัคคี ให้เกิดขึ้นภายในหน่วย

Continue Reading

“ด้วยความห่วงใย มทน.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ #น้องคนสุดท้อง ของกองทัพบก”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.50 น. พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 ของกองทัพน้อยที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี เพื่อเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวทหารใหม่ทุกนาย จะได้เข้าตรวจเยี่ยม ช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อคลายความกังวลให้กับน้องคนสุดท้องของกองทัพบก โอกาสนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้พบปะผู้ฝึกฯ ครูฝึก และทหารใหม่ รับฟังคำชี้แจงการจัดการฝึก รวมทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และผลไม้ให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

Continue Reading

“ไม่มีความสําเร็จใด ที่จะไม่ใช้ความพยายาม”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องพิธีการ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ในการนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต้องร่วมกันสร้างคน สร้างงาน และร่วมกันพัฒนาหน่วยให้งานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพต่อไป

Continue Reading

🏃🏼‍♀️”กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” 🏃🏼

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ ทน.2 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65 มทน.2 มอบหมายให้ พล.ต.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง มทน.2 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย พล.ต.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสธ.ทน.2, พ.อ.ทินกร ช่างสลัก รอง เสธ.ทน.2 (1), ผอ.กอง สธ.ทน.2 และนำกำลังพลของ ทน.2 ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก นาย วัชระ ชีกลาง เจ้าหน้าที่พละศึกษา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมาโดยได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาประกอบด้วย1. ลูกฟุตบอล จำนวน 4 ลูก2. ลูกวอลเล่ย์บอล จำนวน 4 ลูก3. ลูกตะกร้อ จำนวน…

Continue Reading

“มทน.2 เฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

“มทน.2 เฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พล.ท. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบิน บน.1 อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด+2 55

Continue Reading

พ.อ.ทินกร ช่างสลัก รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการตรวจบ้านพักกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พ.อ.ทินกร ช่างสลัก รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการตรวจบ้านพักกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อกำหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาบ้านพัก ให้มีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้กำลังพลและครอบครัวทุกห้องแถว ดูแลสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการตรวจการ จัดระเบียบบ้านพักเป็นประจำทุกเดือน

Continue Reading