” โอกาสดีๆ พี่ให้น้อง”

” โอกาสดีๆ พี่ให้น้อง”27ต.ค.65 เวลา 18.00 น. มทน.2 มอบหมายให้ ร.ท.หญิงสุภาภรณ์ มุ่งฝอยกลาง สังกัด กกร.ทน.2 เป็นวิทยากร อบรม/แนะนำ ให้ความรู้ แนะนำการสมัครงาน หาอาชีพ ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ทน.2 ตามดำริของ มทน.2 ที่ต้องการมอบคำแนะนำ, แนวทางในการประกอบอาชีพ ภายหลังปลดประจำการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าน้องๆพลทหารที่ปลดประจำการไปแล้วนั้น จะมีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไปได้ ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมจัดหาแรงงาน, สำนักงาน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Continue Reading

“ทุกภารกิจมีความสำคัญ ต้องเตรียมพร้อมทุกเวลา”

“ทุกภารกิจมีความสำคัญ ต้องเตรียมพร้อมทุกเวลา”27 ต.ค.65 เวลา 1330 พล.ต.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสธ.ทน.2 ตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะ ของหน่วย เพื่อความพร้อมรบสูงสุด ณ มว.ขส.ร้อย.บก.ทน.2

Continue Reading

“จิตอาสา อยู่ที่ไหนก็ทำความดีได้”

“จิตอาสา อยู่ที่ไหนก็ทำความดีได้”27ต.ค.65 เวลา 1000 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลภายในกองทัพน้อยที่ 2 และสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ พัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมการปลูกพืชผักที่ได้รับจากโครงการทหารพันธุ์ดี ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ พื้นที่แปลงเกษตร หน้าโรงเลี้ยง ร้อย บก.ทน.2 “ พอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบ เศรษฐกิจพอเพียง”27 ต.ค.65 เวลา 1445 นายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และคณะ เข้าพบ พล.ต.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสธ.ทน.2 ผู้แทน มทน.2 เข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการและให้ข้อแนะนำการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน ทน.2 ณ พื้นที่แปลงเกษตร หน้าโรงเลี้ยง…

Continue Reading

“วินัย คือบันไดสู่ความสำเร็จ”

“วินัย คือบันไดสู่ความสำเร็จ”27ต.ค.65 กำลังพล ทน.2 ทุกนาย ร่วมกิจกรรมรวมแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังคำชี้แจงจากผู้บังคับบัญชา, กอง สธ.ทน.2 และในโอกาสเดียวกันนี้ พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มทน.2 ได้กรุณามอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับ จ.ส.อ. อดิศักดิ์ จันทร์ธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล ทน.2 ซึ่งมีผลการศึกษา/อบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 49 ได้ลำดับที่ 3 ของจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/อบรม ทั้งหมด 23 นาย

Continue Reading

“ กฎหมาย เรื่องต้องรู้ ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด”

“ กฎหมาย เรื่องต้องรู้ ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด”26 ต.ค.65 0900 ร.ต.อ. พิทักษ์ เมธาจิตติพันธ์ พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.นครราชสีมา เป็นวิทยากร ให้การบรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมาย แก่กำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายมากยิ่งขึ้น และตระหนักถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายบ้านเมือง โดยมี พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มทน.2 เป็นประธาน ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“ บ้านเรา เราช่วยกันดูแลให้น่าอยู่”

“ บ้านเรา เราช่วยกันดูแลให้น่าอยู่”25 ต.ค. 65 พล.ท. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มทน.2 พร้อมด้วย เสธ.ทน.2, รอง เสธ.ทน.2 (1) และ ผอ.กอง สธ.ทน.2 เดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย.บก.ทน.2, มว.สูทกรรม ร้อย.บก.ทน.2, มว.ขส.ร้อย.บก.ทน.2, เรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร, เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน และตรวจเขตสุขาภิบาลในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จากการตรวจเยี่ยม มทน.2 ได้กรุณาสั่งการให้ให้มีการพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่ ทั้ง ร้อย บก.ทน.2 ,มว.สูทกรรม ร้อย บก.ทน.2 ,มว.ขส.ร้อย บก.ทน.2 ,บ้านพัก กพ.ทน.2 และพื้นที่ชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ กพ. รวมถึงการตรวจสอบ สป.ต่างๆ ให้มีความครบถ้วน และให้เป็นไปตามวงรอบการส่งกำลังบำรุง

Continue Reading

ผอ.กกพ.ทน.2 ได้นำนายทหารสัญญาบัตรที่รายงานตัวออกและเข้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่

25 ต.ค. 65 ผอ.กกพ.ทน.2 ได้นำนายทหารสัญญาบัตรที่รายงานตัวออกและเข้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 นาย เข้าพบ พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มทน.2 เพื่อรายงานตัว ออกและเข้า มทน.2 ได้แสดงความยินดี กับกำลังพลที่ได้รายงานตัวออก-เข้า และกรุณาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่รายงานตัวด้วย

Continue Reading

“มทน.2 ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมกระทำพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

มทน.2 พร้อมภริยา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 คณะนายทหาร และสมาชิกแม่บ้านฯ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิธีไหว้พระพุทธวิชัยเสนีย์นาถ สักการะศาลพระนครราช พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสักการะพญานาค ปุระธานี บวงสรวงศาลพระชัยมงคล และศาลเจ้าที่ พร้อมด้วยต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และครอบครัวของหน่วย เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 65 เวลา 09.39 น. คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 และคณะสมาชิกแม่บ้านของหน่วยฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สมาคมแม่บ้านฯ เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของประธานสมาคมแม่บ้านฯ และคณะสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่…

Continue Reading

“ปันน้ำใจสู่ครอบครัวกำลังพล”

“ปันน้ำใจสู่ครอบครัวกำลังพล”20ต.ค.65 1330 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มทน2.พร้อมคณะฯและคุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขาทน.2 พร้อมคณะแม่บ้าน ทน.2 ออกเดินทางเยี่ยมบ้านและมอบเงินสงเคราะห์ฯ แก่บุพการีของกำลังพล ทน.2 ที่พิกาลทุพพลภาพ จำนวน 2 ครอบครัว โดยมอบให้ ครอบครัวละ 3,000บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 6,000 บาท

Continue Reading