กองทัพน้อยที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย

พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้า ตึกกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *