กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล

แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบบ้านตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” และมอบรถวิลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง และพิการทุพพลภาพ เมื่อ 19 ก.ย. 65 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” ให้กับ นางสะอ่อน สุนประโคน อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 268 ม.11 บ.ผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งป่วยพิการ และมีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจาก มทน.2 และ ฉก.ทพ.26 จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากนั้นได้มอบรถวิลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง และพิการทุพพลภาพในพื้นที่ จำนวน 4 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและภาระทางครอบครัว ให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ อ.ละหานทราย…

Continue Reading