กองทัพน้อยที่ 2 เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

กองทัพน้อยที่ 2 เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 โดยให้รับสมัครทหารกองเกิน อายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิด พ.ศ. 2546-2548) และผู้ที่มีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์(เกิด พ.ศ. 2537-2544https://rcm66.rta.mi.th/

Continue Reading