เปิดบ้าน ต้อนรับน้องเล็ก Army Open House

พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะผู้บังคับบัญชากองทัพน้อยที่ 2 จัดกิจกรรมพบปะทหารใหม่และญาติทหารใหม่ ในการนี้แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้ให้โอวาทในเรื่องการศึกษาต่อ และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวของทหารใหม่ ณ ห้องอบรมกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *