กองทัพน้อยที่ 2 รวมใจลงนามถวายพระพรฯ เทิดไท้ องค์ราชัน

27 กรกฎาคม 2565 เวลา 0830 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 นำคณะผู้บังคับบัญชา​ ข้าราชการ​ กองทัพน้อยที่ 2 และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

เปิดบ้าน ต้อนรับน้องเล็ก Army Open House

พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะผู้บังคับบัญชากองทัพน้อยที่ 2 จัดกิจกรรมพบปะทหารใหม่และญาติทหารใหม่ ในการนี้แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้ให้โอวาทในเรื่องการศึกษาต่อ และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวของทหารใหม่ ณ ห้องอบรมกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 07.45 น. รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเมื่อเวลา 13.55 น. ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

Continue Reading

พิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย มทน.2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 จำนวน 6 นาย ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading