พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการต่างๆของ การรักษาความมั่นคงภายในภาค 2

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตาม การดำเนินโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบูรณาการ ประสานงาน และรับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ตำบลดังกล่าว ต่อไป โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1100 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางพบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ พลทหาร ธนากร รู้เกณฑ์ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 64 ผลัดที่ 2 สังกัด กรมทหารราบที่ 15 เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และเป็นการแสดงความขอบคุณ ในการเข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญของกองทัพ เพื่อรับใช้ชาติ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ , สัสดีอำเภอภูสิงห์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในการพบปะเยี่ยมเยียน ณ ม.10 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ กลางแจ้ง

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1130 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 กลุ่ม ณ บ้านอาวอย ม.2 ,13 ,และ 20 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้สูบน้ำจากใต้ดิน โดยใช้แหล่งพลังงานที่ได้รับจากแผงเซลแสงอาทิตย์ แล้วบริหารจัดการน้ำ และกระจายน้ำให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน เพื่อใช้ในการปลูกพืชประจำถิ่น เช่น กล้วย, โกโก้, พริก, มะเขือ, มะละกอ รวมทั้งพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น หอม กระเทียม และถั่วฝักยาว บนเนื้อที่การเกษตร รวมประมาณ 90 ไร่ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่ได้รับโครงการ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1430 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ในห้วงไตรมาสแรก เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565 รับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งบูรณาการ ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมหารือการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *