พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 1000 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมสุรสิริอักษร ชั้น 6 อาคารสุรสิริอักษร โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประกอบด้วยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จำนวน 5 ทุน และนักเรียนชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จำนวน 5 ทุน

Continue Reading