พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน ณ วัดบุ่ง ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading