แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา พลโท สัญชัย รุ่งศรีทอง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 42 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ด้วยการ จัดซื้อโค – กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ มอบให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ และเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ณ วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *