แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธี กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา พลโท สัญชัย รุ่งศรีทอง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธี กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ คูเมืองลานกิจกรรม Street Art อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 และ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริดิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 63 เวลา 08.30 น. พล.ท.สัญชัย รุ่งศรีทอง มทน.2 และ พล.ต.วิทยา พรจรรยา เสธ.ทน.2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริดิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ครบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา พลโท สัญชัย รุ่งศรีทอง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 42 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ด้วยการ จัดซื้อโค – กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ มอบให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ และเกษตรกรที่มีฐานะยากจน…

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์มอบสิ่งของสนับสนุนโรงเรียนอนุบาล บชร.2

เมื่อ 10 ส.ค.63 เวลา 0930 มทน.2 ผู้แทน มทภ.2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์มอบสิ่งของสนับสนุนโรงเรียนอนุบาล บชร.2 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครอบรอบ 133 ปี ณ โรงเรียนอนุบาล บชร.2 การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue Reading