แม่ทัพน้อยที่2 ดำเนินการตรวจเยี่ยม/สังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

เมื่อ 31 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. มทน.2 พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจเยี่ยม/สังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ของคณะกรรมการตรวจเลือกฯ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ณ โรงกีฬาเอนกประสงค์ ค่ายสุรนารี การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพน้อยที่ 2

เมื่อ 30 ก.ค.63 แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพน้อยที่ 2 ณ บก.ทน.2 โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 07.19 น.  – ถวายภัตตาหารเช้า เวลา 07.29 น.  – พิธีบวงสรวงศาลพ่อพญานาคปุระธานี เวลา 07.39 น. – พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำหน่วย และพิธีพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เวลา 08.09 น. – มทน.2 และผู้บังคับบัญชา ตักบาตร (หน้า บก.ทน.2) เวลา 10.30 น. – มอบของอุปโภคบริโภค เวลา 11.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน

Continue Reading

รอง เสธ.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ​ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 เวลา 17.30 น. พ.อ.ทินกร ช่างสลัก รอง เสธ.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ​ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเปรม​ ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. พล.ท.สัญชัย รุ่งสีทอง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมพัฒนาสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ณ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน มทภ.2 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 เวลา 07.45 น. พล.ต.วิทยา พรจรรยา เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน มทภ.2 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ. นครราชสีมา

Continue Reading

เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน มทภ.2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น. พล.ต.วิทยา พรจรรยา เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน มทภ.2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

รองเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกฯ

เมื่อ 23 ก.ค.63 08.30 รองเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 / หัวหน้ากรรมการประเมินผลการฝึกของ ทภ.2 และคณะกรรมการส่วนประเมินผล เดินทางไปตรวจสอบและประเมินผลการฝึกฯ พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม ในการฝึกซักซ้อม-ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2563-ทภ.2 ณ ศป.พล.มทบ.25 (สโมสรนายทหาร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน) จว.ส.ร. และ ศป.พล.มทบ.26(บก.มทบ.26) จว.บ.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม – ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2563​

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63 เวลา 0930 พล.ท.สัญชัย รุ่งศรีทอง มทน.2 ร่วมพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม – ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2563​ -​ ทภ.2​ พร้อมร่วมคณะตรวจเยี่ยม ทก.ฝึกฯ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม.

Continue Reading

รอง มทน.2 และ เสธ.ทน.2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 0830 พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล รอง มทน.2 และ พล.ต.วิทยา พรจรรยา เสธ.ทน.2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย

Continue Reading