แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 1030 พลโท สัญชัย รุ่งศรีทอง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล โดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 115 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 230,000 บาท ณ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่บุตรกำลังพล ให้มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไป

Continue Reading