แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เปิดการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ของหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ของกองพลทหารราบที่ 3 ณ ลานอเนกประสงค์กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยที่จะรับทหารใหม่เข้ามาฝึกในต้นเดือนหน้านี้ทั้งด้านการฝึก, ด้านโภชนาการ, และอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *