แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสกลนคร

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสกลนคร
โดยได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ดูความพร้อมของสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลทางด้านสุขภาพ และเน้นย้ำนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการประเมินผลด้วย รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินและส่วนรวม
ซึ่งในภาพรวมทุกหน่วยได้เตรียมการและมีความพร้อมเต็มที่ที่จะรองรับการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายกองทัพบก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *