แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยทุกระดับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2


แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยทุกระดับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบด้วยงานการฝึก
1.การฝึกทหารใหม่
2.ยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพบก
3.ทดสอบขีดความสามารถทหารพราน
4.ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก
5.Hop to the bodies slams
6.กองทหารเกียรติยศ

10 มิถุนายน 2562 แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจแนะนำการประกันคุณภาพการฝึกทหารใหม่, การฝึกกองเกียรติยศ, การฝึกทหารประกอบดนตรี, การฝึกตรวจสอบ ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กปี 2562 หน่วย กรมทหารราบที่ 6 และหน่วยขึ้นตรงกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23, และ มณฑลทหารบกที่ 25

11 มิถุนายน 2562 แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 2, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และได้ให้คำแนะนำวิธีการจัดทำประกันคุณภาพ การฝึกทหารใหม่ให้กับ ผู้ฝึกฯ, ผู้บังคับกองร้อย, นายทหารยุทธการและการฝึก กรมพัฒนาที่ 2 และ เสนาธิการกรมพัฒนา 2 และตรวจเยี่ยมการฝึกชุดปฏิบัตการหน่วยทหารขนาดเล็ก ที่ กองร้อยฝึกรบพิเศษ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

และ ตรวจเยี่ยมการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ณ หน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *