เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กองทัพน้อยที่ 2 จัด กำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดขุดลอกคลอง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กองทัพน้อยที่ 2 จัด กำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดขุดลอกคลอง ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาคลองชลประทานบ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

รอง เสธ.ทน.2 (1) ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ทน.2 ผลัดที่ 1/62

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รอง เสธ.ทน.2 (1) เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ทน.2 ผลัดที่ 1/62 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.3 พัน.3 โดยมี เสธ.พล.ร.3 และ ผบ.ป.3 พัน.3 ให้การต้อนรับ ผลการตรวจเยี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทหารใหม่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี มีขวัญกำลังใจดี มีความพร้อมที่จะรับการฝึกต่อไปได้

Continue Reading

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารของหน่วย ร่วมกันออกกำลังกายประจำบ่ายวันพุธ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารของหน่วย ร่วมกันออกกำลังกายประจำบ่ายวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และสร้างความรู้รักสามัคคีของกำลังพล ตามนโยบายของกองทัพบก ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 แม่ทัพน้อยที่ 2 และกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ,0900 รอง เสธ.ทน.2(1) เดินทางไปร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ,0900 รอง เสธ.ทน.2(1) เดินทางไปร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ เนื่องในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี 2562 ณ มณฑลพิธีห้อง Mcc Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช โดยมี มทภ.2 เป็นประธานฯ

Continue Reading