Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
 
 
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที 10 มกราคม 2562 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับคณะจาก บริษัทโตโยต้า ไทยเย็น จำกัด ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่แด่ มทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง .จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 9 มกราคม 2562 พ.อ.ชวรัชต์ ทรงสุนทร ผอ.กกร.ทน.2 เป็นผู้แทนหน่วย ทน.2 นำกำลังพล ทน.2 เข้าร่วมฟังบรรยายธรรม ในโครงการ "พุทธวจนบรรยาย" โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง ณ ศูนย์ประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 5 จว.น.ม. ถนนราชสีมา - โชคชัย (ตรงข้ามดูโฮม สาขา น.ม.) โดยมี พล.ท.ธนกร จงอุตสาห์ เป็นประธานฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 9 มกราคม 2562 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับ นาย โกศล พงษ์พานิช ผอ.รร.สุรนารีวิทยา ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่แด่ มทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 7 มกราคม 2562 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัทโตโยต้าโคราช 1988 ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่แด่ มทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 7 มกราคม 2562 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก รพ.ป.แพทย์ นครราชสีมา ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่แด่ มทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 1 มกราคม 2562 พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ รอง เสธ.ทน.2(1) และภริยา เดินทางไปร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี ผวจ.น.ม. เป็นประธานฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 28 ธันวาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับ ตัวแทน ผจก.ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่แด่ มทน.2 ณ บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 28 ธันวาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับ ผจก.ธ ทหารไทย สาขาย่อยค่ายสุรนารีและคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่แด่ มทน.2 ณ บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 26 ธันวาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผบ.พล.ม.3 และคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่แด่ มทน.2 ณ สง.มทน.2 บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 26 ธันวาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับ คณะจาก รร.สีมาธานี ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ มทน.2 ณ บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 25 ธันวาคม 2561 พล.ต.สุทิน เบญจวิไลกุล รอง มทน.2 เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องวันสถาปนา รพ.ค่ายสุรนารี ครบรอบปีที่ 68 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี รพ.ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม. โดยมี มทภ.2 เป็นประธานในพิธี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 18 ธันวาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 และ คณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกและบำรุงขวัญทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ ทก. หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.3 พัน.3 โดยมี เสธ.พล.ร.3, ผบ.ป.3 และ ผบ.ป.3 พัน.3 ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 18 ธันวาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายก ทต.หนองไผ่ล้อม และคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ให้กับ มทน.2 ณ บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 8 พฤษจิกายน 2561 ผศ.ศิริพร พูลสุรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2และคณะ ได้เดินทางไปมอบเงินสงเคราะห์บุพพการีที่พิการทุพพลภาพและกระเซ้าของขวัญเพื่อบำรุงขวัญให้แก่ นายสนิท พรมศรีน้อย บิดา ส.อ. ทวี พรมศรีน้อย ณ บ้านพักข้าราชการนายทหารประทวน (เรือนแถวที่ 2)ของ ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 8 พฤษจิกายน 2561 ผศ.ศิริพร พูลสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2 และคณะ เดินทางไปร่วมปฏิบัติภารกิจกับ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 ณ บริเวณพื้นที่ ทภ.2 โดยในวันนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บชร.2 และเยี่ยมชมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชมรมแม่บ้าน นขต.ทภ.2 และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมท้องถิ่น ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 7 พฤษจิกายน 2561 ผศ.ศิริพร พูลสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.2 และคณะ เดินทางไปให้การต้อนรับ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 ณ บริเวณพื้นที่ ทภ.2 โดยรับฟังวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชมรมแม่บ้าน พล.ร.3 , เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา ทภ.2 (SR Park) และเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร ทภ.2

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 7 พฤษจิกายน 2561 พ.อ.สุรชิน กาจนจิตติ รอง เสธ.ทน.2(1)เป็นประธานเปิดอบรม โครงการกำลังพล ทน.2 สมาร์ทแมน (Smart Man) ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย(ฟิตเนส) ณ ห้องอบรม ร้อย บก.ทน.2 ซึ่งในการนี้ มทน.2 ได้เยี่ยมชมการสาธิตการใช้อุปรณ์ออกกำลังกาย(ฟิตเนส)ด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 6 พฤษจิกายน 2561 กกบ.ทน.2 ดำเนินการจัดการอบรม (Unit School)การปฏิบัติงานในหน้าที่พลขับ เพื่อดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของหน่วย เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่พลขับ/ เป็นภาคทฤษฎี และปฏิบัติ (พ.ร.บ.จราจร, กฎจราจรที่เกี่ยวข้อง,ระเบียบ กห.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 6 พฤษจิกายน 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ทำพิธีประดับยศให้กับ นายทหารที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย ณ ห้องพิธีการ บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 3 พฤษจิกายน 2561 พ.อ.สุรชิน กาจนจิตติ รอง เสธ.ทน.2(1) เป็นผู้แทน มทน.2 เดินทางไปร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ทภ.2 ประจำปี 2561 ณ วัดหัวสะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี มทภ.2 เป็นประธานในพิธีฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่1 พฤษจิกายน 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ที่เข้ารายงานตัว ใน 1 พ.ย.61 ณ ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 1 พฤษจิกายน 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 และคณะ ในโอกาสเข้าแสดงความยินดีกับ มทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 พ.อ.ชวรัชต์ ทรงสุนทร ผอ.กกร.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ รร.สุรธรรมพิทักษ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดยมี พล.อ.มารุต ลิ้มเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 และคณะ เดินทางไปให้การต้อนรับนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กองบิน 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ร้อย.บก.ทน.2 จัดเจ้าหน้าที่นำทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ เป็นทหารกองหนุน ไปถวายสักการะพระศรีสัมพุทธโมลี พระประธานประจำพุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี เพื่อให้คำปฏิญาณตนที่จะเป็นทหารกองหนุนที่ดี และรับฟังการอบรมจาก อศจ. ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายก ทต.หัวทะเล และคณะ ในโอกาสเข้าแสดงความยินดีกับ มทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 ให้การต้อนรับผู้แทนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ในโอกาสเข้าแสดงความยินดีกับ มทน.2 ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พล.ท.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ มทน.2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยทหารและผู้บังคับบัญชา ทหารกองประจำการ ประจำปี 2559 ผลัดที่ 2 ณ ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2]