30 ต.ค.วันออกทุกข์ รัฐบาลยืนยันไม่ได้บังคับต้ องใส่เสื้อผ้าสีอะไรเป็นพิเ ศษ ขอให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละ คนที่จะปฏิบัติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2